EYS Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kuruluşumuz bünyesinde önceliğimiz; ‘BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE YAPILAN ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI BAKIM VE İŞLETİM HİZMETLERİ, TELEFERİK TAŞIMACILIĞI BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİ VE BİSİKLET KİRALAMA BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİ’ kapsamımızda, İzmir halkının istekleri  ve yönetimsel yapılabilirliklerimiz doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

 1. Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

 2. Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

 3. İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

 4. Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

 5. ‘İlgili kapsamımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

 6. Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız.

 7. Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, tersanemizin çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

 8. Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.

 9. Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

 10. Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

 11. Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

 12. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

 

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,

Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel, teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek ve İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak spesifik eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,

Proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağılığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve bu doğrultuda oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın katılımını sağlamak,

Çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak ve kullanılmasını sağlamak,

Mesleki eğitimin önemini benimsemek ve benimsetmek,

iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, sürekli gelişimini sağlamak ve taahhüt etmek,

 

İzulaş Üst Yönetimi olarak;

Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir entegre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini, raporlanacağını ve risk bazlı yaklaşım prensibine uyulacağını,

İlgili kapsamımız ve stratejilerimiz ile entegre politika ve hedeflerimizin uyumunun sağlanacağını,

Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR